XS
SM
MD
LG

Još jedan uspešan projekat u organizaciji Centra za decu i omladinu

projekat Centra za decu i omladinu Vrnjačka Banja

 

VRNjAČKA BANjA-Projekat «Vežbaj za zdravlje» se realizuje u Vrnjačkoj Banji u partnerstvu sa sportskim klubovima i osnovnim školama na teritoriji Vrnjačke Banje. Centar za decu i omladinu je autor i realizator ovog projekta u okviru kog je dana 20.05.2021. održan Sajam sporta u sportskoj sali Piskavac u saradnji sa Sportskim centrom i Sportskim savezom Vrnjačke Banje. Na sajmu su promovisani sportski klubovi koji imaju kategorije dece od 6 – 14 godina, košarka, odbojka, tenis, ritmička gimnastika, džudo, karate, i drugi.Prema rečima Valentine Krstić kreatora ovog projekta i predsednice Centra za decu i omladinu Vrnjačka Banja, posetioci sajma su bili učenici nižih razreda iz OŠ Popinski borci sa svojim učiteljima kao i iz ostalih škola sa teritorije opštine sa njihovim roditeljima. Tokom prezentacije različitih sportova pored posmatranja sa tribina učenici su imali priliku da uz pomoć trenera isprobaju osnovne elemente pojedinih sportova za koje su bili zainteresovani. Svima suu podeljene info flajeri da bi ostvarili kontakte sa klubovima preko Sportskog saveza Vrnjačke Banje. ``Cilj projekta: Motivisati učenike osnovnih škola da vežbaju i da sport postane sastavni deo njihovog svekodnevnog života .Specifični cilj je Promocija i praktična primena fizičkog vežbanja zbog očuvanja zdravlja i unapređenja fizičkog i psihičkog razvoja dece i mladih.Aktivnosti su trajale 2 meseca od marta do maja meseca 2021. Godine, a realizovale su se u školama i u sportskoj sali «Piskavac» u Vrnjačkoj Banji.Priprema i informisanje učenika osnovnih škola na časovima fiziičkog ,zatim organizacija i održavanje Sajma sporta - Promocija i praktična primena košarke, odbojke, rukometa, gimnastike, atletike, individualnih sportova, (džudo, karate, aikido, tenis i stoni tenis) .Aktivnosti su snimljene i biće izrađena promotivna video prezentacija na DVD koje će biti podeljeni školama u cilju dalje promocije raznih sportova i motivacije učenika za učešće u fizičkom i zdravstvenom vežbanju'',kaže Valentina Krstić i dodaje da u cilju adekvatne promocije Sportskog saveza Vrnjačke Banje, sponzora i organizatora izrađeni su plakati i informativni letci koji su distribuirani učenicima koji će moći da kontaktiraju Sportski savez u cilju dobijanja ostalih informacija radi upisa u željene sportske klubove.Projekat je finansijski podržan od JP «Pošta Srbije», Beograd,dodaje na kraju Valentina Krstić koordinatot pomenutog projekta i predsednica Centra za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji.