XS
SM
MD
LG

Uslovi igre TifoBet


1. Pravo učestvovanja

Pravo učešća u TifoBet virtuelnoj kladionici imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji starija od 18 godina, koji su registrovani članovi na srbijasport.net portalu i prihvataju uslove i pravila ovog takmičenja i žele aktivno učestvovati u njemu. Učestvovanjem u takmičenju, učesnik prihvata i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu održavanja TifoBet takmičenja.

2. Izbor pobednika

Takmičarski ciklus traje mesec dana i počinje svakog prvog u mesecu. Pobednik je takmičar koji je ostvario najveći pozitivan Profit. Ukoliko više takmičara ostvari isti profit redosled se utvrđuje posebnim pravilom.

3. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje učesnike u posebnim slučajevima. Jedini osnov za diskvalifikaciju takmičara može biti nepunoletstvo igrača prema osnovnim pravilima igre. Ako organizator utvrdi da korisnik nije punoletan tj. da nije ispunio potrebne podatke u svom nalogu o godini rođenja, organizator ima pravo da zabrani igru takvom učesniku.

4. Publicitet

Učestvovanjem u TifoBet virtuelnoj kladionici, učesnici prihvataju pravila takmičenja, ujedno i pristaju da se, ako postanu dobitnici poklona, njihovo ime i prezime, mesto stanovanja, mogu objaviti od strane organizatora i koristiti bez naknade u pisanom, zvučnom, vizuelnom i video materijalu.

5. Rešavanje sporova

U slučaju spora između organizatora i učesnika takmičenja, stranke će sve sporove iz ovog takmičenja rešavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rešavanja spora nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

6. Zaštita podataka korisnika

Učestvovanjem u TifoBet virtuelnoj kladionici učesnici pristaju da organizator obrađuje njihove preuzete lične podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom takmičenju. Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Organizator će navedene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja ovog takmičenja (izbor učesnika koji su tačno tipovali, obaveštavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obavezuje da navedene podatke o učesnicima nagradnog takmičenja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za sprovođenje nagradnog takmičenja ili je administrator obavezan iste podatke dostavi u skladu sa važećim propisima. Učesnik nagradnog takmičenja ima pravo tokom nagradnog takmičenja odustati od daljeg učestvovanja u nagradnom takmičenju nakon čega će se lični podaci istog brisati iz baze podataka.

7. Prekid takmičenja

Takmičenje TifoBet virtuelna kladionica se može prekinuti u slučaju okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. Takođe organizator može prekinuti takmičenje ukoliko se utvrdi da takmičenje nije dovoljno popularno, ne donosi očekivani efekat na sajtu organizatora, ili organizator odluči da osmisli neko novo takmičenje sa izmenjenim ili novim pravilima. Učesnici će o prekidu takmičenja biti obavešteni putem sajta organizatora.

8. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi internet stranici http://srbijasport.net/bet Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar internet stranice http://srbijasport.net/bet kao ni za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti. Organizator takmičenja ili bilo koja treća osoba ili subjekat uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili prouzrokovane štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u TifoBet virtuelnoj kladionici.